Nicolaas van Myra

Sint Nicolaas

Wie is Sinterklaas en waar komt hij vandaan? Dat weet niemand precies. De Sinterklaas die wij kennen, lijkt op een christelijke bisschop, maar doet ook een beetje denken aan een van de goden uit de Germaanse mythologie.

Onze Sint Nicolaas is waarschijnlijk van oorsprong Nicolaas van Myra, geboren in Turkije in het jaar 270 in het plaatsje Patara, in de provincie Lycië. Turkije hoorde in die tijd bij het Grieks-Romeinse rijk.

Deze Nicolaas werd bisschop in de iets verderop gelegen stad Myra, waar hij ongeveer zeventig jaar later is stierf en werd begraven. De basiliek die zijn naam draagt is daar nog steeds te bezichtigen. We weten dat 6 december zijn sterfdag is, maar we weten niet in welk jaar hij stierf, waarschijnlijk was het ergens tussen 341-345. Omdat hij in zijn leven zeer bijzondere dingen had gedaan, werd hij heilig verklaard. Vanaf dat moment heette hij Sint Nicolaas oftewel Heilige Nicolaas.

Toen in Turkije steeds meer mensen in de god van de Islam gingen geloven in plaats van in de god van het Christendom, besloten bisschoppen de stoffelijke resten van Sint Nicolaas vanuit Myra naar het christelijke Italië te laten overbrengen. Ze lieten een basiliek bouwen in de Italiaanse stad Bari. Deze kerk werd gebouwd in 1087 en de streek rond Bari was toen Spaans grondgebied. Pelgrims die het nieuwe graf van Sint Nicolaas wilden bezoeken, reisden dus naar ‘Spanje in Italië’.

Sint Nicolaas van Myra, geboren in Turkije en begraven in een Italiaanse stad die toen bij Spanje hoorde, werd de centrale figuur van het kinderfeest dat wij nog steeds in verschillende landen vieren op 5 december, aan de vooravond voor zijn sterfdag.

nog twee klazen….

De verhalen over Nicolaas van Myra zijn vermengd met verhalen en feiten van twee andere Nicolazen. Een van hen werd ook geboren in Turkije. Hij werd bisschop van Pinara, overleed op 10 december 564, en was, net als Nicolaas van Myra, beroemd om zijn wonderbaarlijke genezingen. De derde Klaas, Nicolaas van Tolentino, is pas veel later geboren (in de 13e eeuw) en komt uit Italië.

Nicolaas de Wonderdoener

Nicolaas van Myra was een kind van welgestelde, zeer gelovige ouders. Hij deed het goed op school, ging graag en vaak naar de kerk en was heel behulpzaam. Op zijn 19de legde de kloostergeloften af en werd tot priester gewijd, later werd hij bisschop van Myra. Als bisschop verrichtte hij wonderen: stormen gingen liggen, zieken werden genezen, doden kwamen weer tot leven. Toen hij was gestorven werd hij heilig verklaard.

In de verhalen die over hem de ronde deden, had hij verschillende namen, die allemaal iets zeiden over zijn goedheid: Nicolaas van Myra de Heilige van de onverhoopte goede gaven, Heilige Nicolaas, Sint-Nicolaas en Nicolaas de Wonderdoener.

Facebooktwitter